Spring naar inhoud

Privacyverklaring Scheveningse Parkwijken Begroot

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

 • Verzamelen van goede plannen van bewoners, ondernemers en organisaties voor een mooiere, socialere, sportievere en groenere wijk. 
 • Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 25 likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen. 
 • Verdelen van budget over de haalbare plannen en bepalen welk plannen worden uitgevoerd door de bewoners van de Scheveningse Parkwijken. 

Subdoelen

 • Inzicht krijgen in waar de likes op de ingediende plannen vandaan komen. 
 • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan. 
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten. 

Een spelregel voor het insturen van plannen is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners uit Van Stolkpark, Zorgvliet Stolkpark en Wittebrug-Duttendel uit om de plannen te liken. 

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de € 50.000,- vanuit de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie.

Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode: van 11 maart t/m 18 april (insturen en liken van plannen) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en reacties vandaan komen. Zijn het mensen uit de Scheveningse Parkwijken die hun mening geven of komen de reacties uit, bijvoorbeeld, Groningen? 
 • Naam: van 11 maart t/m 18 april vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een plan instuurt, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingestuurde plan. Als je een argument plaatst, is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven. 
 • E-mail: van 11 maart t/m 18 april vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingestuurde plan. De indieners van plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk per e-mail geïnformeerd of hun plan haalbaar is.  
 • Telefoonnummer: van 11 maart t/m 18 april vragen we mensen die een plan insturen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het plan.
 • IP-adressen: van 11 maart t/m 18 april worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en insturen van plannen te kunnen opsporen.  
 • Persoonlijke stemcodes: van 27 mei t/m 1 juli 2021 controleren we het gebruik van de persoonlijke stemcodes die alle bewoners van Scheveningse Parkwijken van 12 jaar en ouder hebben ontvangen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alleen bewoners van Scheveningse Parkwijken van 12 jaar en ouder stemmen. De persoonlijke stemcodes zijn losgekoppeld van persoonlijke gegevens. We weten dus niet welke bewoner (met naam en adresgegevens) wel of niet heeft gestemd.  
 • Van 27 mei t/m 24 juni 2021 kunnen bewoners die gestemd hebben zich aanmelden om op de hoogte te blijven over Scheveningse Parkwijken Begroot door hun e-mailadres op te geven. 

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Scheveningse Parkwijken Begroot geldt het volgende: 

 • Het liken van plannen loopt af op 18 april. Daarna wordt de website scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal likes en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website.
 • Na 18 april worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die plannen met minimaal 25 likes checken op de haalbaarheid.   
 • Op 27 worden de haalbare plannen bekendgemaakt waar bewoners van Van Stolkpark, Zorgvliet, Stolkpark en Wittebrug-Duttendel op kunnen stemmen. De niet haalbare plannen en de namen van de indieners blijven ook zichtbaar op de website.  
 • Op 1 september, twee maanden na bekendmaking van de winnende plannen, worden de namen van de planindieners en de namen van mensen die gereageerd hebben op plannen op de website geanonimiseerd. 

Alle plannen blijven zichtbaar op de website tot het einde van Scheveningse Parkwijken Begroot. Deze datum staat nu op 1 juli 2022. Na afronding van Scheveningse Parkwijken Begroot wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren