Spring naar inhoud

Scheveningse Parkwijken Begroot

3 plannen winnen het wijkbudget van € 50.000,-

Op 30 juni 2021 zijn  de winnaars van Scheveningse Parkwijken Begroot bekend gemaakt. 3 plannen hebben de meeste stemmen ontvangen en passen binnen het wijkbudget van € 50.000,-. De plannen worden binnen een jaar uitgevoerd.

Omdat dit wijkbudget om 3 wijken gaat, wil de gemeente ook dat de 3 wijken voordeel hebben van het wijkbudget. De 3 winnende plannen liggen niet in de wijken Van Stolkpark en Zorgvliet. Daarom is er extra budget vrijgemaakt om ook in deze wijken een plan uit te voeren.
 
Van de 3.422 bewoners van de Scheveningse Parkwijken van 12 jaar en ouder hebben 907 bewoners gestemd. Dat is bijna 27% van de wijk! Wij bedanken iedereen die plannen heeft ingestuurd voor hun inzet en inspirerende ideeën. Ook alle stemmers bedankt voor de moeite en wie weet tot een volgende editie! 

Bekijk de uitslag
plannen
Stuur ons een whatsapp bericht!
Hoe nu verder?

Hoe nu verder?

Met de indieners van de winnende plannen wordt contact opgenomen over het vervolg.

Wat ging eraan vooraf?

Wat ging eraan vooraf?

Bewoners hebben in de periode van 11 maart t/m 11 april 35 plannen ingediend om Scheveningse Parkwijken mooier, socialer, sportiever of groener te maken. Deze plannen kregen bij elkaar 1.112 likes. 17 plannen kregen meer dan 25 likes en werden gecheckt op haalbaarheid. Van deze plannen zijn 10 plannen haalbaar. Over deze 10 haalbare plannen konden de bewoners van Scheveningse Parkwijken € 50.000,- verdelen. 

Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat de winnende plannen: 

Met Scheveningse Parkwijken Begroot delen de wijken Van Stolkpark, Zorgvliet en Wittenbrug-Duttendel samen een wijkbudget. Hiervoor is gekozen, omdat er in verhouding weinig mensen wonen in die wijken.

Omdat het om drie wijken gaat, wil de gemeente ook dat alle drie de wijken voordeel hebben van het wijkbudget. De drie winnende plannen liggen niet in de wijken Van Stolkpark en Zorgvliet. Daarom is er extra budget vrijgemaakt om ook in deze wijken een plan uit te voeren. Lees daarover meer op de pagina 'uitslag'.

Hoe zijn de plannen gecheckt?
Waarom Scheveningse Parkwijken Begroot?

Waarom Scheveningse Parkwijken Begroot?

Bewoners weten zelf het beste wat er nodig is voor hun wijk. Daarom krijgen alle wijken in Den Haag een wijkbudget van de gemeente voor plannen van bewoners zelf. De Scheveningse Parkwijken krijgen een budget van € 50.000,- . Iedereen die woont, werkt, sport of naar schoolgaat in de Scheveningse Parkwijken, kon in de afgelopen weken plannen insturen om de wijken mooier, fijner of gezelliger te maken. De bewoners bepalen daarna welke plannen ook echt uitgevoerd worden.

Met Scheveningse Parkwijken Begroot delen de wijken Van Stolkpark, Zorgvliet en Wittenbrug-Duttendel samen een budget. Hiervoor is gekozen, omdat er in verhouding weinig mensen wonen in die wijken.

In 2020 kregen Duindorp en Noordelijk Scheveningen een eigen wijkbudget. Statenkwartier en Duinoord gingen hen voor in 2019. In 2018 is er voor het eerst geëxperimenteerd met een wijkbudget in Scheveningen-Dorp en in het Havenkwartier.

Contact

Contact

Heb je vragen over Scheveningse Parkwijken Begroot? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, mail dan naar: scheveningseparkwijkenbegroot@denhaag.nl. Of bel naar: 06-31106395. 

Tijdlijn

Tijdlijn

11 maart t/m 11 april

Plannen insturen

11 maart t/m 18 april

Campagne voeren en plannen liken

19 april t/m 27 mei

Haalbaarheidscheck door de gemeente

27 mei

Bekendmaking haalbare plannen

27 mei t/m 24 juni

Bewoners verdelen € 50.000,- over de haalbare plannen

30 juni

Bekendmaking winnende plannen

2 juli 2021 t/m 1 juli 2022

Uitvoering winnende plannen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren